Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

Προϋπολογισμός: Έλλειμμα πάνω από 1 δισ. στο πρωτογενές αποτέλεσμα του εξαμήνου

Σε έλλειμμα ύψους 1.161 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές αποτέλεσμα του του κρατικού προϋπολογισμού

Έλλειμμα €1,16 δισ. στο πρωτογενές αποτέλεσμα καταγράφηκε την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε έλλειμμα ύψους 1.161 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές αποτέλεσμα του του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 5.808 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 9.063 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών.


Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την ίδια περίοδο, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4.585 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 9.180 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2022 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 12.515 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021.


Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 33.703 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4.803 εκατ. ευρώ ή 16,6% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022, παρά τα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ. Τα αυξημένα φορολογικά έσοδα του επταμήνου ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά τον μήνα Ιούλιο:


(α) από την είσπραξη ποσού 644 εκατ. ευρώ από ANFA’s, τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό 2022 και


(β) από την υπέρβαση κατά 636 εκατ. ευρώ της πρόβλεψης για την επιστρεπτέα προκαταβολή.


Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 36.852 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5.562 εκατ. ευρώ ή 17,8% έναντι του στόχου.


Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Α. Τα έσοδα της κατηγορίας "Φόροι" ανήλθαν σε 30.148 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4.221 εκατ. ευρώ ή 16,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.


Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται: στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους, καθώς και στην είσπραξη των τριών πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο ενώ είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθούν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αντίστοιχα.


Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

• Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 11.968 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.153 εκατ. ευρώ.

• Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 3.809 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 192 εκατ. ευρώ.

• Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1.904 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.245 εκατ. ευρώ εξαιτίας της είσπραξης των τριών πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ, όπως προαναφέρθηκε.

• Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 8.445 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.053 εκατ. ευρώ.


Β. Τα έσοδα της κατηγορίας "Κοινωνικές Εισφορές" ανήλθαν σε 33 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.


Γ. Τα έσοδα της κατηγορίας "Μεταβιβάσεις" ανήλθαν σε 4.172 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 336 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 4.172 εκατ. ευρώ, ποσό ύψους 1.563 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 477 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.


Δ. Τα έσοδα της κατηγορίας "Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών" ανήλθαν σε 503 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 160 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.


Ε. Τα έσοδα της κατηγορίας "Λοιπά τρέχοντα έσοδα" ανήλθαν σε 1.989 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 838 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εξ αυτών, ποσό 215 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 95 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.


ΣΤ. Τα έσοδα της κατηγορίας "Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων" ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.


Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3.149 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 758 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.391 εκατ. ευρώ).


Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.778 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 382 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.160 εκατ. ευρώ).


Για τον Ιούλιο 2022 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 7.444 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2.724 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Όπως προαναφέρθηκε, στα έσοδα μηνός Ιουλίου περιλαμβάνονται: στην κατηγορία "Μεταβιβάσεις" ποσό ύψους 644 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί και στην κατηγορία "Λοιπά τρέχοντα έσοδα" ποσό ύψους 897 εκατ. ευρώ από την επιστρεπτέα προκαταβολή.


Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.898 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.683 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365