Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

Κτηματολόγιο: Πώς θα γλιτώσουν τα πρόστιμα οι “ξεχασιάρηδες”

Τα κλιμακωτά πρόστιμα
Δεύτερη “ευκαιρία” να υποβάλουν τις εκπρόθεσμες δηλώσεις κτηματογράφησης χωρίς την επιβολή των κλιμακωτών προστίμων του Κτηματολογίου  έχουν οι ασυνεπείς ιδιοκτήτες ακινήτων.


Όπως αναφέρεται στην νέα τροπολογία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή, η προθεσμία υποβολής  δηλώσεων  κτηματογράφησης παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2023 προκειμένου οι πολίτες στο ενδιάμεσο διάστημα να δηλώσουν τις περιουσίες τους και να μην βρεθούν αντιμέτωποι με “τσουχτερά” πρόστιμα ύψους 300 ευρώ έως και 2.000 ευρώ.


Συνεπώς μέχρι το παραπάνω διάστημα οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης χωρίς να καταβάλουν κάποιο πρόστιμο. Ωστόσο, μέχρι τότε δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν καμία συναλλαγή με το ακίνητό τους (αγοραπωλησία, μεταβίβαση, γονική παροχή), ούτε και να εκδώσουν οικοδομική άδεια, καθώς τόσο σε κάθε συμβόλαιο όσο και στην άδεια οικοδομής θα πρέπει να μνημονεύεται και να επισυνάπτεται στο συμβόλαιο το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης στο Κτηματολόγιο


Υπενθυμίζεται δε πως ο αρχικός προγραμματισμός του υπουργείου ήταν η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των παραπάνω να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.


Τα κλιμακωτά πρόστιμα

Όσον αφορά το διαδικαστικό κομμάτι επισημαίνεται πως όταν τα κλιμακωτά πρόστιμα τεθούν σε εφαρμογή, το ανώτατο ποσό που θα επιβάλλεται είναι 2.000 ευρώ, ενώ ο πέλεκυς θα ξεκινάει από τα 300 ευρώ. Το ποσό που τελικά θα καταβάλει ο κάθε ιδιοκτήτης θα αυξάνεται ανάλογα με την αντικειμενική αξία του ακινήτου, αλλά και το χρόνο καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες που θα παραμείνουν ασυνεπείς μετά την πάροδο της προθεσμίας καταβολής θα πηγαίνουν στην εφορία.


Πάντως, αρμόδιες πηγές αναφέρουν στην εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” πως  δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τελικά ο αλγόριθμος θα συνδέει τις αντικειμενικές αξίες των κατοικιών με την καθυστέρηση υποβολής της αίτησης ,διότι στην πράξη διαπιστώθηκε δυσκολία να βρεθούν οι αντικειμενικές αξίες.


Οι συμβουλές

Έναν οδηγό με 10  σημαντικές συμβουλές για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν οι υπόχρεοι αναφορικά με το θέμα του Κτηματολογίου, τη διαδικασία αλλά και για το θέμα της κληρονομιάς δημοσιεύει η εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος ” με τη βοήθεια της αγρονόμου και της τοπογράφου μηχανικού,  Γραμματή Μπακλατσή.


Αναλυτικά:


Τι πρέπει να κάνουν όσοι πολίτες δεν συνέλεξαν ακόμα όλα τα δικαιολογητικά;

Θα πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο κτηματογράφησης της περιοχής και να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:


το έντυπο της δήλωσής τους με την πρώτη σελίδα συμπληρωμένη πλήρως, με τον αριθμό των δικαιωμάτων που θα δηλωθούν,

φωτοαντίγραφο ταυτότητας δικαιούχου,

φωτοαντίγραφο αποδεικτικού ΑΦΜ δικαιούχου

Μπορώ να κάνω τη δήλωσή μου ηλεκτρονικά ή έκλεισε το σύστημα;

Ναι, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης δήλωσής στο site του κτηματολογίου: www.ktimatologio.gr


Ποια άλλα εργαλεία προσφέρει το Κτηματολόγιο στους πολίτες για να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους;

Προς διευκόλυνσή τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν:


Να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης από εξειδικευμένους δικηγόρους και τοπογράφους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δήλωσης, τα απαραίτητα έντυπα, εντοπισμό κ.λπ.

Να χρησιμοποιήσουν δωρεάν την υπηρεσία εντοπισμού και οριοθέτησης ακινήτου με χρήση εφαρμογής μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου.

Να πληρώσουν το πάγιο τέλος σε δόσεις μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας.

Να καλέσουν για περισσότερες πληροφορίες στο 210 6505600 ή στο 1015 και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr.

Είμαι άτομο μεγάλης ηλικίας και δεν μπορώ να πάω στο γραφείο κτηματογράφησης, ούτε ξέρω να κάνω ηλεκτρονική δήλωση. Πώς μπορώ να εξυπηρετηθώ;

Για την αποφυγή πολύωρης αναμονής στο γραφείο κτηματογράφησης και την πιστοποίηση της έγκαιρης προσέλευσής σας, ώστε να αποφύγετε στο μέλλον να πληρώσετε πρόστιμο, μπορείτε να απευθυνθείτε σε επαγγελματία μηχανικό, που γνωρίζει τη σχετική διαδικασία συμπλήρωσης δηλώσεων ιδιοκτησίας. Αυτός θα εντοπίσει κατ’ αρχάς το ακίνητό σας, θα συμπληρώσει τα στοιχεία σας και θα καταθέσει τη δήλωσή σας στο γραφείο κτηματογράφησης.


Δεν πρόλαβα να κάνω την αποδοχή κληρονομιάς. Μπορώ να δηλώσω το ακίνητο;

Όσοι ιδιοκτήτες έχουν αποκτήσει με κληρονομιά ακίνητα για τα οποία δεν έχουν συντάξει και μεταγράψει πράξη αποδοχής κληρονομιάς οι ίδιοι ή οι γονείς τους μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση στο Κτηματολόγιο συνυποβάλλοντας τα έγγραφα με τα οποία στοιχειοθετείται το κληρονομικό τους δικαίωμα, ακόμη και πριν από τη σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιάς.


Τι δικαιολογητικά χρειάζονται όταν δεν έχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς;

Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:


Ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης, τίτλος κτήσης του αποβιώσαντος, εφόσον υφίσταται.

Επίσης:

α) στην περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης


ή β) στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης διαθήκης.


Πώς γίνεται η δήλωση δικαιώματος με αιτία κτήσης χρησικτησία;

Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να αποδειχθεί 20ετής νομή και κατοχή, αλλιώς το ακίνητο δεν μπορεί να δηλωθεί στο Κτηματολόγιο. Επομένως θα πρέπει να καταθέσετε έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είστε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου συνεχόμενα τουλάχιστον για μια εικοσαετία. Το βασικό έγγραφο που συνήθως καταθέτουμε είναι η ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων, καθώς και το Ε9 (δήλωση περιουσιακής κατάστασης στην εφορία) του ιδιοκτήτη.


Συμπληρωματικά καταθέτουμε και όποιο άλλο έγγραφο διαθέτουμε. Για την περίπτωση του σπιτιού θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, η οικοδομική άδεια, η νομιμοποίηση με το Νόμο Τρίτση, η βεβαίωση κοινοτάρχη ότι το σπίτι υπάρχει προ του 1955, ο λογαριασμός ΔΕΗ ή νερού, ενοικιαστήριο, ένα παλιό τοπογραφικό κ.λπ. Στην περίπτωση των αγροτεμαχίων, που είναι και η πιο συνηθισμένη, όταν στερούμαστε συμβολαίων και δεν έχουμε κάποιο έγγραφο, καταθέτουμε, μαζί με την ένορκη βεβαίωση, μισθωτήρια που αποδεικνύουν την καλλιέργεια από τρίτο πρόσωπο, συμβόλαια γειτόνων που αναφέρουν ότι συνορεύουν με την ιδιοκτησία μας, δηλώσεις στο ΟΣΔΕ, πράξη αναγνώρισης ορίων από τους όμορους ιδιοκτήτες κ.λπ.


Τι γίνεται όταν δεν έχω την ένορκη βεβαίωση για χρησικτησία;

Σε ό,τι αφορά τις ένορκες βεβαιώσεις, η όποια καθυστέρηση της σύνταξής τους, λόγω φόρτου των αρμόδιων Αρχών, δεν αποτελεί λόγο μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας. Οι δικαιούχοι μπορούν, αφού δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της δήλωσής τους, να προσκομίζουν τις βεβαιώσεις αυτές αμέσως μόλις συνταχθούν.


Έχω το συμβόλαιο αλλά δεν προλαβαίνω να κάνω τοπογραφικό. Γίνεται να το προσκομίσω αργότερα;

Οι πολίτες που δεν διαθέτουν τοπογραφικό και δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα ακίνητά τους με την ηλεκτρονική υπηρεσία θέασης των υποβάθρων του Κτηματολογίου μπορούν, εφόσον γνωρίζουν οι ίδιοι τη θέση και τα όρια του ακινήτου τους στο ύπαιθρο ή με τη βοήθεια κάποιου που τα γνωρίζει, με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής εντοπισμού ακινήτου μέσω «έξυπνου» κινητού, να αποκτήσουν αρχείο εντοπισμού, το οποίο θα συνυποβάλουν με τη δήλωσή τους.


Σε περίπτωση που οι πολίτες προτίθενται να υποβάλουν τοπογραφικό διάγραμμα αλλά καθυστερεί η σύνταξή του, μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους, δεσμευόμενοι όμως με υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή του τοπογραφικού αμέσως μόλις αυτό συνταχθεί, ώστε η δήλωσή τους να τύχει επεξεργασίας.


Έχει γίνει προανάρτηση στην περιοχή μου. Μπορώ και τώρα να κάνω δήλωση χωρίς πρόστιμο;

Ναι. Για όλες τις περιοχές, ακόμα κι αν έχει γίνει προανάρτηση, μπορούν οι ιδιοκτήτες, αφού συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για τη σωστή δήλωση της περιουσίας τους, να προσέλθουν στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και να καταθέσουν τη δήλωση ιδιοκτησίας τους, πληρώνοντας μόνο το ανάλογο παράβολο.


πηγή enikonomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365