Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Ξεκίνησε η 2η γενιά του πράσινου στα βαμβάκια του νομού Πέλλας

Ξεκίνησε στην περιοχή η δεύτερη γενιά του πράσινου σκουληκιού

Συνεχή παρακολούθηση των βαμβακοκαλλιεργειών για τον επιτυχή εντοπισμό προσβολών από πράσινο σκουλήκι που υπερβαίνουν το οικονομικό επίπεδο και χρήζουν ψεκασμού, συστήνουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, στο 2o Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια που εξέδωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.Ξεκίνησε στην περιοχή η δεύτερη γενιά του πράσινου σκουληκιού, ακόμη όμως οι συλλήψεις στις παγίδες είναι πολύ λίγες. Για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα από τον εντομολογικό αυτό εχθρό, είναι αναγκαία η παρακολούθηση και ο εντοπισμός της προσβολής που ξεπερνά το οικονομικό επίπεδο και χρήζει επεμβάσεως. Συλλήψεις υπάρχουν κατά τόπους και ρόδινου σκουληκιού. 
Στην πιο όψιμη στο βαμβάκι Δράμα, το πράσινο σκουλήκι έχει ήδη εμφανίσει τη δεύτερη γενιά του, τώρα έρχεται στην Πέλλα και αρκετά αργότερα σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Κρίσιμη  γενικά είναι η δεύτερη γενιά του σκουληκιού, ή αυτή που θα βρει τη βαμβακοφυτεία στα καρύδια, καθώς η καθυστέρηση κάποιων περιοχών όπως της Δράμας, κάνει την τρίτη γενιά σημαντική, που πετυχαίνει το βαμβάκι στον καρπό. 

Ακολουθεί ολόκληρο το δελτίο:

2o Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας 2019

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ανακοινώνεται το παρακάτω 2ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για το 2019.

1              Στόχοι

1.1          Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Πέλλας, με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη φροντίδα των φυτών στα αρχικά στάδια, για μία επιτυχή συνέχεια, και καταρτίστηκε από την ΔΑΟΚ της Π.Ε. Πέλλας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης του ΥΠΑΑΤ.

1.2          Αφορά το στάδιο σχηματισμού χτενιών μέχρι και καρυδιών.

1.3          Στόχος είναι ο παραγωγός να έχει επαρκή ενημέρωση για τα προβλήματα που αναμένονται στο στάδιο αυτό και να είναι σε θέση, με την συχνή παρακολούθηση των χωραφιών που καλλιεργεί, (συνιστάται να περνά τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα από το κάθε ένα), να μπορεί να κρίνει την ανάγκη ή όχι λήψης μέτρων προστασίας.

2              Διαπιστώσεις

2.1          H γενιά του πράσινου σκουληκιού στις περιοχές της Γιαννιτσών –Νέας Πέλλας- Πέλλας – Παραλίμνης -Κρύας Βρύσης- Αθύρων ,του Δήμου Πέλλας δεν αποτέλεσε  ακόμα πρόβλημα ,και   οι συλλήψεις στις παγίδες  βρίσκονται  πολύ χαμηλά επίπεδα  

Στις περιοχές όμως Νέας Πέλλας (Β΄κατηγορία, & Γ΄κατηγορία), στην  Πέλλα (περιοχή Σαρσαλί και Β΄κατηγορία) τις τελευταίες ημέρες παρουσιάστηκαν μικροί   αριθμοί συλλήψεων ρόδινου σκουληκιού. Στις υπόλοιπες περιοχές οι συλλήψεις ρόδινου σκουληκιού βρίσκονται σε μηδενικά  επίπεδα . 

Στον Δήμο Πέλλας οι συλλήψεις πράσινου σκουληκιού κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα με αριθμό προνυμφών πολύ κάτω από το όριο της επέμβασης, λόγω κυρίως των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν .

Στην περιοχή  του Δήμου Πέλλας  το προηγούμενο διάστημα (πριν δέκα μέρες ) μετά από φήμες έγινε ψεκασμός για πράσινο σκουλήκι,   χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος .

                Έγιναν επίσης στα περισσότερα βαμβακοχώραφα  ψεκασμοί για αφίδες - τετράνυχο & λίγκο

3              Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1          Οι πτήσεις του πράσινου σκουληκιού  αναμένεται να κορυφωθούν (νέα γενεά) την εβδομάδα αυτή μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, χωρίς όμως  οι καιρικές συνθήκες  μέχρι τώρα να είναι ευνοϊκές για μεγάλους αριθμούς εντόμων (αναμένονται βροχές και αέρας).  Έτσι είναι πολύ σημαντικό οι παραγωγοί να παρακολουθούν τα χωράφια τους επισταμένως  κάθε 2-3 ημέρες, για τη διαπίστωση ύπαρξης ή όχι προνυμφών του πράσινου σκουληκιού.

Ορθή πρακτική, είναι να αφήσουμε τη θανάτωση του πράσινου στη βιολογική δραστηριότητα των φυσικών εχθρών του (ωφέλιμα), οι οποίοι θηρεύουν τα αυγά και τις προνύμφες του.

Επίσης οι ψεκασμοί θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις όπου παρατηρούμε ζωντανές προνύμφες και όχι απλά φαγωμένα ή πεσμένα στο έδαφος χτένια, καθώς μπορεί ο πληθυσμός του να έχει ελεγχθεί από τους φυσικούς του εχθρούς.

Για τις χημικές επεμβάσεις, όπου είναι επιτακτικό να γίνουν, κατώτατο όριο επέμβασης είναι 6-8 νεαρές προνύμφες κ.μ.ο ανά 100 φυτά ή χρηστικά μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενός μέτρου επί της γραμμής κ.μ.ο. (Οι προνύμφες 1ου και 2ου σταδίου – μήκους μέχρι 1cm).

Την περίοδο αυτή προτιμώνται, εκ των εγκεκριμένων εντομοκτόνων, εκείνα τα οποία με τον τρόπο και το φάσμα δράσης τους, κατά την εφαρμογή στην βαμβακοκαλλιέργεια, είναι τα φιλικότερα προς τα ωφέλιμα έντομα αυτής και όσα αντίστοιχα εγκριθούν μελλοντικά.

Για την επιβεβαίωση της προσβολής ελέγχουμε τουλάχιστον ένα χτένι της κορυφής (ή την ουλή που άφησε από την πτώση του), και ένα χτένι πρώτης ή δεύτερης θέσης (ή την ουλή που άφησε από την πτώση του) δύο ή τρεις κόμβους από την κορυφή του φυτού, επιλέγοντας 25 τυχαία φυτά, ή εναλλακτικά ελέγχουμε για ενήλικα στην καλλιέργεια και επεμβαίνουμε όταν διαπιστώσουμε πάνω από 5 ενήλικα άτομα ανά 100 φυτά.

3.3          Όπου υπάρχει ένδειξη βλαστομανίας οι παραγωγοί θα πρέπει να εξετάσουν την εφαρμογή κάποιου ρυθμιστή ανάπτυξης για να ελέγξουν την υπερβολική ανάπτυξη του φυτού, πάντα σε συνεννόηση με τον Γεωπόνο τους για την σωστή ποσότητα που θα πρέπει να εφαρμόσει ανά περίπτωση.

Εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα
4.1          Γενικά οι όποιοι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται μόνο όταν υπάρχει πίεση προσβολής  και μόνο όταν κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο στο χωράφι διαπιστωθούν ότι τα έντομα εχθροί υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια παρουσίας που αναφέρονται ανωτέρω.

   Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ωφέλιμα έντομα μπορούν να ελέγξουν τις   προσβολές από τα παθογόνα άρα τυχόν επέμβαση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περίπτωση ανάγκης.

Αν υπάρξει ανάγκη ψεκασμών, είναι πολύ σημαντικό να γίνει επιλογή σκευασμάτων που να είναι ασφαλή για τα ωφέλιμα. Άκαιροι και άσκοποι ψεκασμοί την περίοδο αυτή συνήθως οδηγούν σε έξαρση των προβλημάτων και όχι σε περιορισμό τους.

4.2          Επιλέγουμε λοιπόν κατά περίπτωση βιολογικά φάρμακα ή φάρμακα που να είναι χαμηλής τοξικότητας για τα ωφέλιμα  και για τις μέλισσες.

Οι παραγωγοί πρέπει πριν από κάθε ψεκασμό, να διαβάζουν προσεκτικά και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα χρησιμοποιήσουν.

Πληροφορίες:  ΔΑΟΚ Πέλλας Γιαννιτσά, 20ης Οκτωβρίου 40 Ελευθερίου Γεώργιος  τηλ. 23813 52312,  email:geleuferiou@pella.gr Λαζαρίδης Ιωάννης, τηλ. 2381352309,  email: ioannislazaridis@pella.gr

Εναλλακτικά οι παραγωγοί μπορούν να ενημερωθούν για τα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια του βαμβακιού σκευάσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_crops.aspx επιλέγοντας την καλλιέργεια «ΒΙΟΜ/ΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜ/ΚΑ ΦΥΤΑ | ΒΑΜΒΑΚΙ».

Πηγη: agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365