Τρίτη, 14 Απριλίου 2020

Θ.Τζάκρη στη Βουλή για τις απεντάξεις ήδη εντεταγμένων στο ΕΣΠΑ έργων

Δελτίο Τύπου

Στη Βουλή για τις απεντάξεις ήδη εντεταγμένων στο ΕΣΠΑ έργων και χειραγώγηση πόρων δισεκατομμυρίων ευρώ με πρόσχημα τον κορωνοϊό.Ερώτηση και ΑΚΕ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την οποία συνυπογράφουν 43 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε η βουλευτής Πέλλας κα Θεοδώρα Τζάκρη, με την οποία ζητά εξηγήσεις για τις απεντάξεις ήδη εντεταγμένων στο ΕΣΠΑ έργων και για τη χειραγώγηση πόρων δισεκατομμυρίων ευρώ με πρόσχημα τον κορωνοϊό.

Πιο συγκεκριμένα, η βουλευτής επισημαίνει πως με την κρίση του κορωνοϊού δε μειώθηκαν οι ανάγκες της χώρας σε δράσεις, έργα και υποδομές, (ύδρευση, αποχέτευση, αντιπλυμμηρική προστασία) που εξακολουθούν να αποτελούν τομείς προτεραιότητας. Πέρα από το γεγονός ότι τέτοιου είδους έργα στοχεύουν στην κάλυψη των τοπικών αναγκών, είναι αυτά που θα συμβάλλουν στη συγκράτηση της οικονομικής ύφεσης που έρχεται και θα προσφέρουν θέσεις εργασίας και δουλειές σε τοπική κλίμακα. Έναν χρόνο πριν την λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2013-2020) και  4 χρόνια πριν τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας (2023) η κυβέρνηση ουσιαστικά απεντάσσει με πρόσχημα τον κορωνοϊό, ήδη ενταγμένα στο ΕΣΠΑ έργα που δεν έχουν προλάβει να συμβασιοποιηθούν, τα οποία η ίδια προσδιορίζει, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΣ στο ύψος των 8 δις ευρώ περίπου, με κίνδυνο τα χρήματα αυτά να χαθούν.

Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ

Προς: Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Θέμα: "Απεντάξεις ήδη εντεταγμένων στο ΕΣΠΑ έργων και χειραγώγηση πόρων δισεκατομμυρίων ευρώ με πρόσχημα τον κορωνοϊό"

Κύριε Υπουργέ,
Με την από 7-4-2020 επιστολή του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου, το οποίο φέρει την σήμανση ως ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ και απεστάλη σε όλα τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τις Διαχειριστικές Αρχές της χώρας  αναφέρεται επί λέξει ότι ''… η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα Κράτη - Μέλη προχωρά σε νέα τροποποίηση των κανονισμών, προκειμένου να παράσχει μεγαλύτερη ευελιξία στην διαχείριση των διαθέσιμων πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) ώστε αυτοί να κατευθυνθούν και να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του covid-19. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία ΟΠΣ, το ύψος των μη συμβασιοποιημένων πόρων ανέρχεται στο ποσό των 8 δισ. ευρώ περίπου. Η αξιοποίηση της ευελιξίας αυτής και η στοχευμένη ανακατανομή των αναξιοποίητων έως σήμερα πόρων για τη χρηματοδότηση με τη συμβολή των συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων όσο το δυνατόν περισσότερων εκ των παραπάνω οριζόντιων αναγκών και νέων πρωτοβουλιών, τίθεται ως απόλυτη προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο και σε ότι αφορά στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ, παρακαλούμε για τη συνεργασία σας ως προς τα παρακάτω:

1. Οι δράσεις που έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται (συμβασιοποιημένα έργα) θα πρέπει να συνεχιστούν με το μέγιστο δυνατό ρυθμό υλοποίησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των πιστώσεων για το τρέχον έτος 2020. 

2. Οι δράσεις που δεν έχουν ακόμα συμβασιοποιηθεί αλλά υπάρχουν επαρκείς λόγοι άμεσης προώθησής τους, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με κοινοποίηση στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) προκειμένου να λάβουν σύμφωνη γνώμη. Ο προγραμματισμός εξειδικεύσεων, προσκλήσεων, εντάξεων κλπ για τέτοιες δράσεις, και εφόσον αυτές αποτελούν ανελαστικές υποχρεώσεις/δεσμεύσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 10/4/2020 στην ηλεκτρονική δ/νση hellaskps@mnec.gr και στο scos@mnec.gr (ΕΥΣΕ). Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν θα εγκρίνονται νέες εξειδικεύσεις και δεν θα εκδίδονται νέες προσκλήσεις και νέες αποφάσεις ένταξης, εφόσον αυτές δεν σχετίζονται με τις προαναφερθείσες οριζόντιες δράσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας".

Δηλαδή ουσιαστικά, έναν χρόνο πριν την λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2013-2020) και  4 χρόνια πριν τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας (2023) απεντάσσετε, με πρόσχημα τον κορωνοϊό, ήδη ενταγμένα στο ΕΣΠΑ έργα που δεν έχουν προλάβει να συμβασιοποιηθούν, τα οποία προσδιορίζετε, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΣ στο ύψος των 8 δις ευρώ περίπου, με κίνδυνο τα χρήματα αυτά να χαθούν. Ακόμα και αν η αντιμετώπιση της πανδημίας πρόσθεσε ανάγκες χρηματοδότησης επιχειρήσεων, εργαζομένων, του συστήματος υγείας κλπ, δεν μειώθηκαν οι ανάγκες της χώρας σε δράσεις, έργα και υποδομές, για παράδειγμα στον τομέα του περιβάλλοντος (ύδρευση, αποχέτευση, αντιπλυμμηρική προστασία) ή της εξοικονόμησης ενέργειας που εξακολουθούν να αποτελούν τομείς προτεραιότητας. Πέρα από το γεγονός ότι τέτοιου είδους έργα στοχεύουν στην κάλυψη των τοπικών αναγκών, είναι αυτά που θα συμβάλλουν στη συγκράτηση της οικονομικής ύφεσης που έρχεται και θα προσφέρουν θέσεις εργασίας και δουλειές σε τοπική κλίμακα.  Πρόκειται για κατά τεκμήριο ώριμα έργα των Δήμων και των Περιφερειών (αφού έχουν αξιολογηθεί και ενταχθεί από τις Διαχειριστικές Αρχές του ΕΣΠΑ), τα οποία οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας διεκδικούσαν για δεκαετίες και για τα οποία απαιτήθηκε πολύς χρόνος και πληρώθηκαν μελέτες από τους φορείς τους προκειμένου να ωριμάσουν ώστε να ενταχθούν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Η επιστολή του Υφυπουργού Ανάπτυξης και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στερεί από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, αλλά και από τους πολίτες, έργα πολύτιμα για την ανάπτυξή τους και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, με αναμφίβολα θετικό αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες.

Η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Υπουργός Ανάπτυξης δεν έχουν το δικαίωμα να θέτουν σε κίνδυνο έργα ζωτικής σημασίας για τους Δήμους και τις Περιφέρειες και τους πολίτες της χώρας μόνο και μόνο για να χειραγωγήσουν 8 δις πόρους του ΕΣΠΑ και να τους ξαναμοιράσουν με διαδικασίες εξπρές με τον τρόπο που οι ίδιοι επιθυμούν παρακάμπτοντας τον δημοκρατικό προγραμματισμό, δηλαδή για λόγους καθαρά παλαιοκομματικούς που επαναφέρουν στο προσκήνιο παλαιές πρακτικές.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση της ΝΔ πριν από λίγους μήνες είχε προχωρήσει επίσης για λόγους καθαρά πολιτικής μικροψυχίας και στην κατάργηση του επιτυχημένου προγράμματος «Φιλόδημος» που αφορούσε στην υλοποίηση σημαντικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, αγροτικής οδοποιίας και αθλητισμού, ενώ οι δήμοι της χώρας είχαν εντάξει ήδη στο Πρόγραμμα αυτό 502 έργα ζωτικής σημασίας που διεκδικούσαν για δεκαετίες, συνολικού προϋπολογισμού 1,24 δις ευρώ, με εξασφαλισμένους πόρους για την κατασκευή τους, παρά τα όσα συκοφαντικά και κακόβουλα κατά καιρούς λέγονται από τον υπουργό Εσωτερικών και όσα «παπαγάλιζαν» οι εκπρόσωποι της ΝΔ ανά τη χώρα. Επί της ουσίας μετονόμασε  το Πρόγραμμα «Φιλόδημος» σε «Αντώνης Τρίτσης» μόνο και μόνο για να ξαναμοιράσει η ίδια η ΝΔ  τους πόρους και  για να βάλει τη δική σας σφραγίδα στα ίδια έργα. Ήδη τις προηγούμενες μέρες ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος σε τηλεσύσκεψη που είχε με τον πρωθυπουργό τον ενημέρωσε πως έχουν ενταχθεί ήδη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 20 μεγάλα και 20 μικρότερα έργα, πλην όμως όλα είχαν ενταχθεί ήδη στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος» το 2018 και το 2019 από τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και τα περισσότερα είχαν ήδη δημοπρατηθεί και συμβασιοποιηθεί, δηλαδή βρίσκονται στη φάση της υλοποίησης. Δηλαδή άλλαξαν το όνομα του Προγράμματος  προσβάλλοντας τη μνήμη ενός ακέραιου πολιτικού, όπως ο Αντώνης Τρίτσης, επιχειρώντας να συγκαλύψουν μια μεγάλη κλοπή πολιτικού έργου. 

Ομοιοτρόπως σήμερα, με ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης πλέον και πρόσχημα τον κορωναϊό, έργα που είχαν ενταχθεί ως συγχρηματοδοτούμενα στο ΕΣΠΑ ή είχαν δημοπρατηθεί αλλά δεν είχαν προλάβει να συμβασιοποιηθούν,  ύψους 8 δισ, με αποτέλεσμα είτε να ενταχθούν εκ νέου τα ίδια, αφού προηγουμένως οι φορείς τους δώσουν "γη και ύδωρ" στην κυβέρνηση της ΝΔ, καλύπτοντας τις επικοινωνιακές ανάγκες της κυβέρνησης (στο δρόμο που άνοιξε ο «Φιλόδημος») και διακινδυνεύοντας την καθυστέρησή τους και την απώλεια πόρων, είτε να ενταχθούν άλλα έργα αρεστών φορέων της κυβέρνησης, είτε να μην γίνουν, βαθαίνοντας ακόμη περισσότερο την ύφεση.
Την Παρασκευή συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) το οποίο δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση με την οποία το Υπουργείο Ανάπτυξης " παγώνει" ουσιαστικά το ΕΣΠΑ για την εκτέλεση έργων, μέρος των οποίων διαχειρίζονται οι Περιφέρειες. "... Η απόφαση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή διότι δημιουργεί τον κίνδυνο απώλειας πόρων και έργων για τη χώρα, ενώ και σε επίπεδο νομιμότητας θεωρούμε πως μια τέτοια διαδικασία δεν συνάδει με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ..." είπε το Δ.Σ της ΕΝΠΕ και προτείνουν να συνεχιστεί η υλοποίηση των περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ως έχουν χωρίς καμία αναστολή σε εντάξεις νέων έργων, έκδοση νέων  προσκλήσεων και δημοπράτηση εντεταγμένων έργων και να εγκριθεί υπερδέσμευση ανά περιφερειακό πρόγραμμα σε ύψος που θα καλύπτει τις οριζόντιες ανάγκες για την αντιμετώπιση της κρίσης, όταν αυτές οριστικοποιηθούν από πλευράς κυβέρνησης. 

Ομοίως οι δήμαρχοι της χώρας ουδόλως συμφωνούν με τη διαδικασία που προτείνει το Υπουργείο Ανάπτυξης που ουσιαστικά οδηγεί στην αναστολή - πάγωμα όλων των έργων και ρωτούν την κυβέρνηση πως είναι δυνατόν  οι ίδιοι να έχουν προγραμματίσει έργα, τα οποία μπορεί να έχουν ακόμη και δημοπρατηθεί, αλλά δεν έχουν προλάβει να συμβασιοποιηθούν και ξαφνικά τα έργα αυτά να βρίσκονται "στον αέρα". 

Είναι γνωστό ότι, σε αντίθεση με την Κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισε τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, ανάλογα με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, ισότιμα. Ξεπέρασε τις παλαιοκομματικές αντιλήψεις, που ακόμη και σήμερα εσείς υπηρετείτε, της κομματικής προέλευσης του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη, για τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ και την κάλυψη των κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών των πολιτών. 

Σήμερα εσείς και η κυβέρνησή σας έρχεστε να υλοποιήσετε μια ακόμη πολιτική ενάντια στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενάντια στην ανάπτυξη της χώρας, ενάντια στις κοινωνικές ανάγκες. 

Ζήσαμε για τέσσερα χρόνια όλες οι δράσεις, οι χρηματοδοτήσεις και η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, που προώθησε και υλοποίησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να παρουσιάζονται από τα αυτοδιοικητικά σας στελέχη και κυρίως από τους Περιφερειάρχες που στηρίχτηκαν από τη ΝΔ, ως έργα των Περιφερειαρχών σας.

Σήμερα ακόμη κι αυτά τα κεντρικά σας στελέχη, οι Περιφερειάρχες που είχαν την κομματική σας στήριξη, απόλυτα συνυπεύθυνοι για τη σημερινή πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και την παραπληροφόρηση του ελληνικού λαού, σας καταγγέλλουν γι' αυτήν την πολιτική σας, με κροκοδείλια δάκρυα, κρυπτώμενοι πίσω από την καταγγελτική ανακοίνωση της ΕΝΠΕ.  

Όλες οι παραπάνω ενέργειες είναι χαρακτηριστικές της αντίληψης που έχετε και για την Αυτοδιοίκηση,  και για τον δημοκρατικό προγραμματισμό και για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, αλλά οι ανάγκες των πολιτών δεν σχετίζονται ούτε με την επικοινωνιακή τακτική σας, ούτε με τις μεθοδεύσεις εύνοιας των αρεστών σας.

Για τους λόγους αυτούς

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:
1) Έχει μεταβάλει η πανδημία του κορωναϊού τις ανάγκες της χώρας για την πραγματοποίηση έργων υποδομής σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας;
2) Με βάση ποιόν προγραμματισμό, ποιά κριτήρια και ποιές διαδικασίες θα προβείτε στην απένταξη ήδη εντεταγμένων έργων που δεν έχουν προλάβει να συμβασιοποιηθούν και στην ένταξη των νέων; 
3) Με δεδομένο ότι η τρέχουσα προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ (2013-2020) λήγει τυπικά σε ένα χρόνο και ουσιαστικά το 2023 ποιους κινδύνους εγκυμονούν οι διαδικασίες της απένταξης κατά τεκμήριο ώριμων έργων για απώλεια πόρων πολύτιμων για τη χώρα ακόμη και αν επανεντάξετε τα ίδια ακριβώς έργα για επικοινωνιακούς λόγους όπως στον «Φιλόδημο»;
4)Συμφωνούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ανακατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ που θα φέρει τα πάνω κάτω στον προγραμματισμό τους για τα έργα που θέλουν να προχωρήσουν;
5) Προτίθεσθε να μην  προβείτε σε αναστολή ένταξης νέων έργων, έκδοση νέων  προσκλήσεων και δημοπράτηση εντεταγμένων έργων, αλλά σε έγκριση υπερδέσμευσης ανά περιφερειακό πρόγραμμα σε ύψος που θα καλύπτει τις οριζόντιες ανάγκες για την αντιμετώπιση της κρίσης, όταν οριστικοποιηθούν από πλευράς κυβέρνησης, όπως προτείνει η ΕΝΠΕ;
6) Προτίθεσθε να προβείτε στην αξιοποίηση των εναλλακτικών προγραμμάτων που ανακοίνωσε η ΕΕ,  όπως του ESM ή του SURE,  που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν για την αντιμετώπιση των αναγκών που διαμόρφωσε η πρωτοφανής κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού  στους τομείς της εργασίας, της στήριξης και της ενίσχυσης του τομέα της υγείας και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας;

Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ):

Να προσκομισθούν:
Α. Πίνακες των εντεταγμένων μη συμβασιοποιημένων έργων από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ), ύψους οκτώ δις που αναφέρεστε στο προαναφερόμενο έγγραφο του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη και του Γενικού  Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ  Δημήτρη Σκάλκου προς απένταξη ή επαναξιολόγηση έργων και 
Β. τα έγγραφα των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, που να αναφέρεται σε ποια φάση βρίσκονται τα συγκεκριμένα έργα, π.χ. ημερομηνία δημοπράτησης, αξιολόγηση προσφορών, προσυμβατικός έλεγχος, έγκριση τευχών δημοπράτησης, κλπ.

Οι ερωτώντες βουλευτές
Τζάκρη Θεοδώρα
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ελένη
Αθανασίου Αθανάσιος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αυγέρη Δώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Γιαννούλης Χρήστος
Ελευθεριάδου Τάνια
Ζεϊμπέκ Χουσείν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη
Κασιμάτη Νίνα
Κατρούγκαλος Γιώργος
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεικόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Γιάννης
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Παπαηλιού Γιώργος
Παππάς Νίκος
Πέρκα Θεοπίστη
Πολάκης Παύλος
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Ελισάβετ
Σπίρτζης Χρήστος
Τεληγιορίδου Ολυμπία
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμμελος Σωκράτης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365