Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020

Άρθρο Γιώργου Τσιώνη:Ποία είναι η μέριμνα του Δήμου Αλμωπίας για τα αδέσποτα ζώα;

Άρθρο του Γιώργου Τσιώνη 

Το επίπεδο ποιότητας ζωής σε μια αστική περιοχή είναι ένα ζήτημα με πολλές παραμέτρους. Η ποιότητα ζωής αξιολογείται από όλους όσοι εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη ζωή της πόλης. Οι μόνιμοι κάτοικοι, οι προσωρινοί επισκέπτες, οι τουρίστες, οι περαστικοί, διαμορφώνουν το επίπεδο ποιότητας ζωής. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα σε όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν έναν δήμο: κτίρια και γενικά το δομημένο περιβάλλον, τα πάρκα, τα δέντρα και φυσικά τα αδέσποτα. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν αντιληπτά ως ζωντανά στοιχεία μιας πόλης, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε αδέσποτα ζώα, τα οποία είναι πραγματικά ζωντανά, είναι κάτοικοι της πόλης, έχουν ανάγκες που δεν διατυπώνουν και έχουν δικαιώματα που δεν μπορούν να διεκδικήσουν.

Τα αδέσποτα ζώα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι πάνω από 200
εκατομμύρια παγκοσμίως και είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί ο αριθμός των
αδέσποτων ζώων σε επίπεδο περιοχής. Ο κύριος λόγος του προβλήματος είναι οι ίδιοι οι
άνθρωποι, καθώς ένας μεγάλος αριθμός ζώων συντροφιάς (σκύλοι) εγκαταλείπονται από
τους ιδιοκτήτες τους, για πολλούς λόγους, όπως ασθένεια του ιδιοκτήτη ή του ζώου,
αλλαγές στην οικογενειακή δομή , οικονομικές δυσκολίες κ.λπ. Ο άλλος κύριος λόγος είναι
ο πολλαπλασιασμός των αδέσποτων σκύλων, λόγω της έλλειψης στείρωσης . Υπό αυτήν την έννοια, τα αδέσποτα ζώα είναι το αποτέλεσμα κοινωνικών προβλημάτων, αλλά,
ταυτόχρονα, είναι επίσης πηγή κοινωνικού προβλήματος, επομένως πρέπει να παρέμβουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής - τη δική τους και των ανθρώπων - και να
μεταμορφώσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο σε θετικό.

Τα αδέσποτα ζώα συχνά αποτελούν πηγή προβλημάτων για τους κάτοικους μια περιοχής,
δημιουργούν κοπάδια, με αποτέλεσμα την απειλή σωματικού τραυματισμού αλλά και την
εμπλοκή τους σε αρκετά τροχαία ατυχήματα. Αν τα αδέσποτα ζώα  δεν έχουν εμβολιαστεί είναι πηγή κινδύνου κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες.

Αν προσπαθούσαμε να δούμε τη ζωή των αδέσποτων ζώων από την δικής τους οπτική θα λέγαμε πως τα αδέσποτα ζώα ζουν μια εξαιρετικά καταθλιπτική ζωή, γεμάτη φυσικούς
κινδύνους για τη ζωή τους. Πρώτα απ’ όλα, τα σκυλιά υποσιτίζονται. Δεδομένου ότι δεν λαμβάνουν τρόφιμα πολύτιμα για βιταμίνες και πρωτεΐνες, είναι εξαιρετικά αδύναμα και διαρκώς κινδυνεύουν από ασθένειες. Τα αδέσποτα κινδυνεύουν συνεχώς από τραυματισμούς και θάνατο, είτε λόγω ανθρώπων (π.χ. κυκλοφορίας, βάναυσης συμπεριφοράς,
δηλητηρίασης) ενώ δεν μπορούν να προστατευθούν από τις καιρικές συνθήκες (ζέστη, κρύο κ.λπ.)

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αδέσποτων σκύλων στη Αλμωπία,
προτείνω την δημιουργία ενός κέντρο αδέσποτων σκύλων που θα αντιμετωπίσει το
ζήτημα ως κοινωνικό πρόβλημα και θα βασίζεται σε τέσσερις άξονες. 

• Κτηνιατρικές Σχολές θα προσφέρουν στο κέντρο την τεχνογνωσία ειδικά σε τεχνολογικές
εφαρμογές, καταγράφοντας αδέσποτα ζώα σε ηλεκτρονική βάση, ελέγχοντας τη διάδοσή
τους, πραγματοποιώντας έρευνα σχετικά με το κοινωνικό και δημογραφικό προφίλ των
ιδιοκτητών και των μελλοντικών ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων.
• Ιδιοκτήτες καταστημάτων κατοικίδιων ζώων, κτηνίατροι κ.λπ. - θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την αγορά κατοικίδιων ζώων και θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην
ενημέρωση των πελατών τους για τις υποχρεώσεις τους πριν αποκτήσουν κατοικίδιο.
Επίσης, θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στο κέντρο όταν ένας ιδιοκτήτης κατοικίδιων ζώων έχει χάσει μια σειρά κτηνιατρικών ραντεβού για το κατοικίδιο ζώο του χωρίς βάσιμο λόγο, προκειμένου να εξετάσει εάν αυτό το κατοικίδιο έχει εγκαταλειφθεί.
• Η τοπική αυτοδιοίκηση θα δημιουργήσει το κέντρο και τον κύριο οργανισμό της
λειτουργίας του, αναλαμβάνοντας το κόστος, την τοποθεσία, το προσωπικό και ούτω
καθεξής.

Η κύρια ιδέα του κέντρου είναι ότι τα αδέσποτα ζώα αποτελούν κοινωνικό πρόβλημα,
επομένως απαιτούνται κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπισή του.
Το κέντρο θα παρέχει τις ακόλουθες δραστηριότητες.
1) Θα παρέχει στους ιδιοκτήτες κατοικίδιων πληροφορίες σχετικά με τις νομικές συνέπειες
της εγκατάλειψης ζώων και τις συνέπειες της εγκατάλειψης στην κοινωνία.
2) Θα γνωρίζει στους ιδιοκτήτες ότι εάν δεν μπορούν να συνεχίσουν να κατέχουν το
κατοικίδιο ζώο, θα πρέπει να ενημερώσουν το κέντρο. Έτσι, για παράδειγμα, εάν ο
ιδιοκτήτης του σκύλου συναντήσει οικονομικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα που
καθιστούν αδύνατη ή ανεπιθύμητη τη συνύπαρξη με το κατοικίδιο ζώο, αντί να
εγκαταλείψει το κατοικίδιο , θα πρέπει να επικοινωνήσει με το κέντρο για να αναλάβει την
επίβλεψη αυτού του κατοικίδιου ζώου. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η λειτουργία είναι
εξαιρετικά σημαντική καθώς, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών, είναι πιθανό ο
αριθμός των ιδιοκτητών που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά το κατοικίδιο ζώο να
έχει αυξηθεί. Επίσης, εάν ο ιδιοκτήτης του κατοικίδιου ζώου έχει πρόβλημα με τη
συμπεριφορά του σκύλου (επιθετική συμπεριφορά προς αυτόν ή άλλα άτομα), το κέντρο
θα μπορεί να αναλάβει την εκπαίδευση του σκύλου για την επίλυση του προβλήματος.
3). Θα παρέχει πληροφορίες  στα σχολεία σχετικά με τη σημασία των κατοικίδιων ζώων,
τις υποχρεώσεις που έχουν οι άνθρωποι απέναντί  τους, το πρόβλημα των αδέσποτων και τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
4). Θα παρέχει πληροφορίες στους πολίτες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν
για τα αδέσποτα σκυλιά. Τα αδέσποτα που κυκλοφορούν στην πόλη θεωρούνται κάτοικοι
της πόλης και έχουν δικαιώματα που πρέπει να σέβονται οι κάτοικοι. Η κοινωνία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η σκληρή συμπεριφορά απέναντι στα ζώα θεωρείται κοινωνικά
ανυπόφορη και η σκληρότητα των ζώων είναι ένα σήμα αντικοινωνικής συμπεριφοράς και
αποτελεί  ‘οδό για τη βία εναντίον των ανθρώπων’  και κάθε πολίτης που βρίσκει τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να ενημερώσει το κέντρο για να ειδοποιήσει τις αρχές και το κέντρο να φροντίσει το κακοποιημένο ζώο.
5). Δημιουργία ιστότοπου του κέντρου που παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το
θέμα του αδέσποτου σκύλου.

Η πρόταση μου για τη δημιουργία του κέντρου βασίζεται στην έννοια των έξυπνων πόλεων, σύμφωνα με την οποία η πόλη πρέπει να είναι βιώσιμη και καινοτόμος.
7 σχόλια:

 1. Στην σκοπιά σου γρήγορα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Βρε πουλάκι μου μην ασχολείσαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γιώργο σε ξέρω χρόνια πολλά, και ξέρω πολύ καλά ότι αυτά που αναφέρεις δεν τα γράφεις εσύ. Και ρωτάω, εάν κάποτε εκλεγείς αυτόν που σου τα γράφει θα τον κουβαλάς μαζί σου; Γιατί δεν λες ρε παιδιά θέλω να εκλεγώ για να μην έρθει η μετάθεση Μυτιλήνη; Εάν είσαι ειλικρινείς θα σε ψηφίσει ο κόσμος, με εκτίμηση ένας παλιός φίλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η μαμά τη λέει για όλα αυτά; Συμφωνεί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σε δικαιολογώ γιατί δεν ζεις στην Αριδαία.. Οπότε είσαι εκτός τόπου και χρόνου.. Όλα αυτά που προτείνεις και πολύ περισσότερα γίνονται ήδη από τον Δήμο. Να ενημερώνεσαι πρώτα για το τι συμβαίνει, να βλέπεις τις αδυναμίες του συστήματος και μετά να γράφεις άρθρα με προτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν. Είναι εντελώς άκυρο το άρθρο σου ακόμη και στο γεγονός της πληροφόρησης. Όταν παίρνεις κατοικίδιο είσαι υποχρεωμένος να ξέρεις τις υποχρεώσεις σου και ό,τι αφορά τα αδέσποτα όσοι θέλουν να ενημερωθούν ξέρουν πως να ενημερωθούν. Όσοι δεν θέλουν να ενημερωθούν, κάθονται απλά και γράφουν σαν εσένα. Εκτίθεται..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Υπάρχουν αρκετοί κτηνίατροι που μπορούν να προτείνουν εφικτές λύσεις. Δεν χρειάζεται ο καθένας να αρθρογραφεί επί παντός επιστητού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Σοφός παντογνώστης

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365