Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

Στα 407,5 εκατ. ευρώ οι ετήσιες συνολικές δαπάνες για φροντιστήρια

Οι ετήσιες συνολικές δαπάνες για φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτιμώνται σε 407,5 εκατ. ευρώ το 2019

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον κλάδο των φροντιστηρίων αποτελεί η εκπαιδευτική παραοικονομία σύμφωνα με μελέτη της ICAP.Οι ετήσιες συνολικές δαπάνες για φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτιμώνται σε 407,5 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ των ιδιαιτέρων μαθημάτων στα 155 εκατ. ευρώ όπως προκύπτει από μελέτη της ICAP που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ωστόσο, πέρα από τη δύσκολη συγκυρία της φετινής σχολικής χρονιάς, ο κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει και τα διαχρονικά προβλήματα του αθέμιτου ανταγωνισμού αλλά και του πολύ μεγάλου αριθμού φροντιστηρίων.

Σε ερώτηση σχετικά με το ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την Πολιτεία και από τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης ώστε ο κλάδος να καταγράψει ανοδική πορεία τα προσεχή έτη, οι απαντήσεις εστιάστηκαν ότι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα φροντιστήρια είναι η παράνομη διδασκαλία, καθώς το 92,2% έκρινε ότι είναι «πολύ» και «πάρα πολύ» σημαντικό η πολιτεία να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις σε τέτοια φαινόμενα.

Την δεύτερη θέση με 84,9% κατέλαβε ο έλεγχος σε πλατφόρμες ιδιαιτέρων μαθημάτων, ενώ πολύ υψηλό ποσοστό έλαβε και η θέσπιση κουπονιού εκπαίδευσης (voucher) για τους οικονομικά αδύναμους μαθητές (82%).

Όσον αφορά στις ενέργειες που πρέπει να κάνουν τα ίδια τα φροντιστήρια, προκρίνεται από το 59,1% του δείγματος, η επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε άλλους τομείς (π.χ. Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Μαθήματα Ρομποτικής, Παράδοση πανεπιστημιακών μαθημάτων, Παράδοση μαθημάτων Δημοτικού).

Παρόμοιο σχεδόν ποσοστό (58%) έλαβε και η θέσπιση ελεγκτικών μηχανισμών πιστοποίησης - αδειοδότησης παρόχων διδασκαλίας από την πολιτεία που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών που θα επιθυμούσαν τα φροντιστήρια να πραγματοποιεί το κράτος ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του κλάδου.

Πάντως, παρά την δύσκολη συγκυρία της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021/22 οι επιπτώσεις της πανδημίας θα έχουν αντιμετωπιστεί και πιθανότατα ξεπεραστεί. Σε αυτό το πλαίσιο οι εκτιμήσεις των ιδιοκτητών φροντιστηρίων που κάνουν λόγο για αύξηση του αριθμού των μαθητών που θα ξεπεράσει το 2% κρίνονται ως αρκούντως ρεαλιστικές.

Αναλυτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου όπως προκύπτουν από τη μελέτη είναι τα εξής:

Ο κλάδος των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολύ μεγάλου αριθμού φροντιστηρίων διεσπαρμένων σε όλη την επικράτεια. Ο αριθμός τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2.500 σε όλη την επικράτεια. Η μεγάλη διασπορά εδράζεται στο γεγονός ότι η ίδρυση ενός μικρού φροντιστηρίου δεν απαιτεί σημαντικό αριθμό προσωπικού, ούτε ιδιαίτερα μεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις. Τα τελευταία χρόνια όμως, παρατηρείται η επέκταση μεγάλων αλυσίδων φροντιστηρίων με τη μέθοδο franchising σε όλη την επικράτεια.
Το χρόνιο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας αποτελεί πηγή περιορισμού της δυνητικής ζήτησης για τις υπηρεσίες του κλάδου.

Το 80% των επιχειρήσεων του κλάδου διαθέτουν μόλις ένα εκπαιδευτήριο.
Ο μέσος όρος των μαθητών ανά επιχείρηση ανέρχεται στους 122,5 μαθητές και ανά εκπαιδευτήριο στους 91 μαθητές.

Οι ετήσιες συνολικές δαπάνες για φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτιμώνται σε 407,5 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ των ιδιαιτέρων μαθημάτων στα 155 εκατ. ευρώ.
Ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης τη τρέχουσα σχολική χρονιά 2019/2020 εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 108.500.

Η τάση συγκέντρωσης στον κλάδο είναι ακόμα ιδιαιτέρως μικρή, καθώς εκτιμάται ότι τα 5 μεγαλύτερα φροντιστήρια της χώρας κατέχουν αθροιστικά μερίδιο αγοράς που ανέρχεται στο 14%.
Για την επόμενη σχολική χρονιά (2020/21) η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει πτώση (-1,5% έως -2,5%) στον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, καθώς οι συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού θα είναι έντονα αισθητές σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον κλάδο αποτελεί η εκπαιδευτική παραοικονομία (Ιδιαίτερα Μαθήματα, Οικοδιδασκαλεία), καθώς παραπάνω από 9 στα 10 φροντιστήρια (91,5%) θεωρούν ότι αποτελεί «πολύ» και «πάρα πολύ» σημαντικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των φροντιστηρίων το ποσοστό παραοικονομίας είναι ιδιαίτερο υψηλό και ανέρχεται στο 48%, δηλαδή περίπου 52.000 μαθητές παρακολουθούν ιδιαίτερα φροντιστηριακά μαθήματα μέσης εκπαίδευσης την τρέχουσα σχολική χρονιά. Όπως σημειώνεται, ο ανταγωνισμός που δέχεται ο κλάδος από τα ιδιαίτερα φροντιστηριακά μαθήματα είναι πολύ μεγάλος, λόγω της σημαντικής πτώσης των τιμών των ιδιαιτέρων μαθημάτων, που οφείλεται στα μεγάλα ποσοστά ανεργίας που παρατηρούνται στον κλάδο των εκπαιδευτικών.

Η πλειοψηφία των φροντιστηρίων έχει ήδη προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και έχει ήδη υιοθετήσει νέες μορφές εκπαίδευσης e-learning, παρέχοντας εξ αποστάσεως φροντιστηριακά μαθήματα, με τη χρήση της Σύγχρονης και Ασύγχρονης Ψηφιακής Τηλεκπαίδευσης.

Δίδακτρα

Από την πρωτογενή έρευνα στα φροντιστήρια και σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι αναρτημένα στο Παρατηρητήριο Διδάκτρων της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, διαπιστώνεται ότι τα ετήσια δίδακτρα για φροντιστηριακά μαθήματα στις τάξεις του Γυμνασίου κυμαίνονται από 600 έως 1.400 ευρώ.

Το ύψος των διδάκτρων αυξάνεται σημαντικά στις τάξεις του Λυκείου και κυμαίνεται από 1.500 έως 2.500 ευρώ για την Α' Λυκείου, από 1.700 έως 3.000 ευρώ για την Β' Λυκείου, ενώ στην Γ' Λυκείου ξεκινά από 2.200 ευρώ και σε πολλές περιπτώσεις προσεγγίζει τα 4.000 με 4.500 ευρώ. Σημαντικές αποκλίσεις εντοπίζονται στο ύψος των διδάκτρων που χρεώνει το εκάστοτε φροντιστήριο, με τα φροντιστήρια που εδρεύουν στην Αττική και την Θεσσαλονίκη να παρουσιάζουν συνήθως τα υψηλότερα δίδακτρα. Επίσης οι ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα καθώς και ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη επηρεάζουν σημαντικά το ύψος των διδάκτρων.

1 σχόλιο:

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365