Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021

Ιαματικές Πηγές: Αντιδράσεις δήμων για την «κατάσχεσή τους» από το υπουργείο Τουρισμού

Αντιδράσεις δήμων

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) αποφάσισε να απορρίψει τα άρθρα 7 έως 14 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που αφορούν τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ)».


Όπως υπογραμμίζει, η σύσταση της Ι.Π.Ε. Α.Ε πλήττει άμεσα και πολυεπίπεδα τα συμφέροντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και |προκρίνει ένα ακραία αντι-αναπτυξιακό και μη βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης και εκμετάλλευσης των τοπικών φυσικών πόρων, το οποίο στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και οδηγεί σε υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης"


Σε επιστολή προς τα μέλη του ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας αναφέρει:.


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), το οποίο συνεδρίασε την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου, αποφάσισε να ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ τα άρθρα 7 έως 14 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που

αφορούν τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ)».

Η σύσταση της Ι.Π.Ε. Α.Ε. πλήττει άμεσα και πολυεπίπεδα τα συμφέροντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα ακυρώνει τον αναπτυξιακό ρόλο της και διαψεύδει τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών. Ο ΣΔΙΠΕ ως φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκπροσωπεί σε πανελλαδικό επίπεδο τους Δήμους που έχουν στα διοικητικά τους όρια ιαματικές πηγές, θεωρεί την εξέλιξη αυτή ακραία αντιαυτοδιοικητική.

H αναχρονιστική κρατικομονοπωλιακή διαχείριση, που εισηγείται το Υπουργείο, πέρα από τα προφανή ζητήματα συνταγματικής διάστασης ως προς τον κατοχυρωμένο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης που αναδεικνύει, προκρίνει ένα ακραία αντι-αναπτυξιακό και μη βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης και εκμετάλλευσης των τοπικών φυσικών πόρων, το οποίο στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και οδηγεί σε υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Δήμοι, σήμερα, έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση των φυσικών τους πόρων ως ιαματικών, και έχουν λάβει ή βρίσκονται σε διαδικασία λήψης των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) των εγκαταστάσεών τους. Πολλοί βρίσκονται σε διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών για την ανεύρεση επενδυτή, αρκετοί συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την αναβάθμιση των υποδομών τους, ενώ άλλοι συμμετέχουν ήδη σε εταιρικά σχήματα εκμετάλλευσης των ιαματικών φυσικών πόρων τους. Σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες η μέχρι σήμερα στάση της κεντρικής διοίκησης ήταν – με τους επιεικέστερους όρους – μη υποστηρικτική.

Κατόπιν τούτων, καλούμε:

1. Τους Δήμους – Μέλη του Συνδέσμου μας,

2. Τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) και

3. Τις Περιφέρειες της χώρας να «υιοθετήσουν» την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΙΠΕ, με τη λήψη σχετικής απόφασης από τα οικεία συμβούλια, και

4. Την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), τον θεσμικό εκφραστή του συνόλου των Δήμων της χώρας, να απορρίψει τον συγκεκριμένο σχεδιασμό του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς η συμμετοχή της στην εταιρεία αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί

από την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού ως άλλοθι στην υποβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην υφαρπαγή των περιουσιακών της στοιχείων.

Τέλος, δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι σε περίπτωση που το Υπουργείο Τουρισμού αποσύρει τις εν λόγω διατάξεις, είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας συνεργαζόμενοι από μηδενική βάση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον των ιαματικών πηγών της χώρας.


Αντιδράσεις δήμων

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού που αφορά τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας», η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση και αξιοποίησή τους. «Η σύσταση της Ι.Π.Ε. Α.Ε. πλήττει άμεσα και πολυεπίπεδα τα συμφέροντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα ακυρώνει τον αναπτυξιακό ρόλο της και διαψεύδει τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ).


Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό έχει δημιουργήσει σε περισσότερους από 50 δήμους στην χώρα, που λειτουργούν στα διοικητικά τους όρια ιαματικές πηγές – εκ των οποίων πολλές απ’ αυτές αναγνωρισμένες- η πρόθεση του υπουργείου Τουρισμού να συστήσει ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας (ΙΠΕ)», με σκοπό την αξιοποίηση και διαχείρισή τους.


Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο νόμου, η ΙΠΕ Α.Ε. θα συσταθεί με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων μαζί με τις εγκαταστάσεις τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πόρων χώρου σε ακτίνα χιλίων μέτρων (1.000 μ.), που αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή/και των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).


Η διάρκεια της ΙΠΕ θα είναι πενήντα (50) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ενώ θα μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ, και θα καλύπτεται κατά 80% από το Ελληνικό Δημόσιο και κατά 20% από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).


Ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) απορρίπτει ομόφωνα τα άρθρα 7 έως 14 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Τουρισμού, και καλεί του δήμους – μέλη του, τις περιφερειακές ενώσεις δήμων, τις περιφέρειες της χώρας να ‘υιοθετήσουν’ την απόφασή του και την ΚΕΔΕ να απορρίψει τον συγκεκριμένο σχεδιασμό του υπουργείο Τουρισμού.


«Ζητάμε εδώ και ενάμιση χρόνο χρηματοδοτικά πακέτα από το υπουργείο Τουρισμού, ύψους 25 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι έτοιμα, για τις υποδομές και αναβαθμίσεις, και δεν έχει γίνει τίποτα» αναφέρουν στο GRTimes.gr πηγές του κλάδου προσθέτοντας ότι το κράτος δεν έχει καταφέρει να αναδείξει «ούτε μια ιαματική πηγή».


Σημειώνεται ότι από τις 124 ιαματικές πηγές πανελλαδικά είναι αναγνωρισμένες οι 76.


Δήμος Λαγκαδά

«Κρατάμε την επιχείρηση με νύχια και με δόντια, να αναπτύξουμε και να δώσουμε ώθηση στην τοπική κοινωνία, να δημιουργούμε θέσεις εργασίας, και εκείνοι έρχονται να μας πάρουν τις ιαματικές μας πηγές» αναφέρει χαρακτηριστικά στο GRTimes.gr ο δήμαρχος Λαγκαδάς Γιάννης Ταχματζίδης.


Ο ίδιος εξηγεί ότι αντί να δώσουν κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία στις τοπικές αυτοδιοικήσεις, ώστε να αναπτύξουν τις ιαματικές πηγές, τις απαλλοτριώνουν και φεύγουν από τη διαχείριση των δήμων. «Λένε για τυχόν επιχορήγηση» που θα αποδίδεται στον οικείο Δήμο ή στον φορέα του Δημοσίου ή την Δημόσια Επιχείρηση όπου ανήκει το περιουσιακό στοιχείο προσθέτει ο κ. Ταχματζίδης.


Δήμος Σιντικής

Δυο ιαματικά λουτρά, αυτά του Σιδηροκάστρου και του Αγγίστρου, διαχειρίζεται ο δήμος Σιντικής, και όπως εξηγεί στο GRTimes.gr ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του δήμου και μέλος του ΣΔΙΠΕ Άνθιμος Γεωργιάδης, «δεν έχουμε καμιά ενημέρωση, αυθαίρετα και αυταρχικά θέλουν να πάρουν τις περιουσίες των δήμων».


Όπως πληροφορείται το GRTimes.gr στο δημοτικό συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί απόψε, θα κατατεθεί σχετικό ψήφισμα προς απόσυρση των άρθρων 7 έως 14 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Τουρισμού που αφορούν τη σύσταση της ΙΠΕ Α.Ε.


Δήμος Αλμωπίας

Πενήντα επτά διαφορετικά επαγγέλματα – από τον μανάβη και τον κρεοπώλη μέχρι τον ρεσεπτιονίστ  και τον εξοπλισμό ιματισμού- εξαρτώνται από τη λειτουργία των δημοτικών ιαματικών λουτρών Λουτρακίου του δήμου Αλμωπίας και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο GRTimes.gr ο δήμαρχος Αλμωπίας Χρήστος Μπάτσης «δεν μπορεί αυτό το νομοσχέδιο να πάρει τον πλούτο και την μισή οικονομία του τόπου μας».


Ο ίδιος τονίζει ότι το εν λόγω σχέδιο νόμου δεν έχει αγνή πρόθεση απέναντι σ’ όσα ιαματικά λουτρά είναι σε λειτουργία και ζητάει να υπάρχει προαιρετική συμμετοχή στην ανώνυμη εταιρία που θέλει να συστήσει το υπουργείο Τουρισμού.


Ήδη καθ’ όλη τη διάρκεια αναστολής της επιχείρησης των ιαματικών λουτρών Λουτρακίου, ο κ. Μπάτσης επισημαίνει ότι έχει χαθεί τεράστιος κύκλος από την τοπική οικονομία.


Πρόσφατη συνάντηση υπουργείου – ΚΕΔΕ – ΣΔΙΠΕ

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου και τον πρόεδρο του ΣΔΙΠΕ Σταμάτη Γαρδέρη όπου και συζητήθηκαν οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου που τίθεται να φέρει στο προσεχές διάστημα το υπουργείο Τουρισμού, σε σχέση με τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και τον Οργανισμό «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος».


Σύμφωνα δε με τον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, πολλοί Δήμοι έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση των φυσικών τους πόρων ως ιαματικών, και έχουν λάβει ή βρίσκονται σε διαδικασία λήψης των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) των εγκαταστάσεών τους. Επίσης, πολλοί βρίσκονται σε διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών για την ανεύρεση επενδυτή, αρκετοί συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την αναβάθμιση των υποδομών τους, ενώ άλλοι συμμετέχουν ήδη σε εταιρικά σχήματα εκμετάλλευσης των ιαματικών φυσικών πόρων τους.

1 σχόλιο:

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365