Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021

Χρηματοδοτήσεις έως 400.000 ευρώ για επαγγελματίες - Οι δικαιούχοι και οι τελικές προθεσμίες

Πώς εξασφαλίζουν 400.000 ευρώ οι επαγγελματίες του τουρισμού

Χρηματοδοτήσεις που αγγίζουν τα 400.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν χιλιάδες επαγγελματίες έως το τέλος του μήνα: Τα ποσά που θα λάβουν είναι μη Επιστρεπτέα και μπορούν να αξιοποιηθούν ως κεφάλαια κίνησης ή για αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή για τεχνολογική αναβάθμιση. Λιανεμπόριο, εστίαση, αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, τουρισμός, αλλά και ιδιοκτήτες γυμναστηρίων και παιδότοπων, είναι οι δικαιούχοι των ενισχύσεων.


Ήδη μέσα στο επόμενο διάστημα θα γίνουν πληρωμές πριν την λήξη της προθεσμίας της δράσης –για πρώτη φορά- σε επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.


Πώς εξασφαλίζουν 400.000 ευρώ οι επαγγελματίες του τουρισμού

Οι επαγγελματίες του τουρισμού μπορούν να διεκδικήσουν ποσά που αγγίζουν μέχρι και τα 400.000 ευρώ: Η προθεσμία λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, όμως καλό θα είναι οι ενδιαφερόμενοι να .. σπεύσουν, καθώς οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης, που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55 και 2,5% για επιχειρήσεις με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019. Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021. Δικαιούχοι είναι ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά πρακτορεία και τουριστικά λεωφορεία.


Έως 5.000 ευρώ στο λιανεμπόριο

Επιδοτήσεις έως και 5.000 ευρώ, προκειμένου να αναβαθμίσουν… ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες τους μπορούν να εξασφαλίσουν οι επαγγελματίες του λιανεμπορίου: Μέσω του Β’ κύκλου του e-Λιανικό το κράτος κάνει «δώρο» τα έξοδα είτε για την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος ή για την αναβάθμιση ήδη υφιστάμενου e-shop .

Η πλατφόρμα www.ependyseis.gr/mis και ώρα 13:00 για να υποδεχτεί τις αιτήσεις των επαγγελματιών του λιανεμπορίου. Οι όροι είναι όμοιοι με εκείνους του προηγούμενου κύκλου και δίνουν το δικαίωμα σε όσες επιχειρήσεις το θελήσουν να «στήσουν» το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα με επιδοτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ ή να αναβαθμίσουν υφιστάμενα -εφόσον το διέθεταν πριν τις 18 Μαρτίου 2020- με ποσά έως 1.500 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00.

Μέσω του προγράμματος e-Λιανικό χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% η δαπάνη για την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop): Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το στοιχείο ότι δεν απαιτείται πλέον η εκ των προτέρων υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς στις επιχειρήσεις θα δοθεί χρόνος έξι (6) μηνών αφού ενταχθούν, για να υλοποιήσουν το έργο τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα και εκείνων των επιχειρήσεων που έχουν ήδη διαμορφώσει το ηλεκτρονικό τους κατάστημα εν μέσω πανδημίας και συγκεκριμένα μετά τις 18 Μαρτίου του 2020.


«Δεύτερη ευκαιρία» για την εστίαση

«Δεύτερη ευκαιρία» για να διεκδικήσουν εκ νέου ποσά που αγγίζουν τα 100.000 θα έχουν και επιχειρήσεις της εστίασης. Το δικαίωμα αυτό όμως το έχουν μόνον εκείνοι που υπέβαλαν αιτήσεις στα αρχικά προγράμματα αλλά αυτές απορρίφθηκαν.

Συγκεκριμένα, αιτήσεις στην ειδική πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση Εστίασης» μπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά και μόνο όσοι ήδη είχαν υποβάλει στο αρχικό πρόγραμμα και αυτή είχε απορριφθεί, με την σχετική προθεσμία υποβολής νέας αίτησης να λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης για τους επαγγελματίες της εστίασης είναι τα 100.000 ευρώ, και διαμορφώνεται στο 7% του συνολικού τζίρου του 2019. Τα χρήματα αυτά είναι μη επιστρεπτέα και ακατάσχετα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis


Επιχορηγήσεις για αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους

Κάτι ανάλογο μπορούν να πράξουν και οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι: Εφόσον ήδη είχαν υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού, αλλά αυτές δεν εγκρίθηκαν έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν νέα έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Τα ποσά που θα διατεθούν σε αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους κυμαίνονται από 500 και φτάνουν έως 2.000 ευρώ και προορίζονται για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού ανάλογα με τα έσοδα του 2019. Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των γραφείων τους προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας, περιορίζοντας έτσι την απώλεια εισοδημάτων και υποστηρίζοντας την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε απαιτήσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων».


«Τέλος χρόνου» για γυμναστήρια – παιδότοπους

Προθεσμία μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου έχουν για να υποβάλουν αιτήσεις ώστε να διεκδικήσουν ποσά που αγγίζουν τα 18.000 ευρώ και οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων και παιδότοπων.

Η επιχορήγηση θα χορηγηθεί ως κατ' αποκοπή ποσό (lump sum) για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών. Το κατ' αποκοπή ποσό αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 και αποδίδεται κατά την ένταξη της επιχείρησης στη Δράση. Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, στους οποίους θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις (κύριοι ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019) είναι οι:


93.13.10 Υπηρεσίες γυμναστηρίων

93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ) 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.11.10 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ 93.11.10.02 Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ 93.11.10.05 Υπηρεσίες χώρου μπόουλινγκ 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου.


Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης/ Enikonomia.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365