Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

Το Επιχειρηματικό Πάρκο της Πετριάς έχει τη σφραγίδα της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της βουλευτού Θ. Τζάκρη

Δελτίο Τύπου Θεοδώρας Τζάκρη
Μετά την κατάθεση επανειλημμένων ερωτήσεων, συναντήσεων με τον αρμόδιο υπουργό κ. Παπαθανάση και συνεχών οχλήσεων εκ μέρους της βουλευτού Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρας Τζάκρη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ύστερα από τρεισήμισι χρόνια καθυστερήσεων, λίγο πριν την εκπνοή της, θέτει σε τελική ευθεία την προσπάθεια που ξεκίνησε από την κ. Τζάκρη κατά τη θητεία της ως Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας για την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή της Πετριάς του Δήμου Σκύδρας, καθώς μετά τη συμπλήρωση του φακέλου των δικαιολογητικών που απαιτούνται (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας κ.α.), τη σύνταξη του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής για την πληρότητα του φακέλου ήδη από το 2019, και την αναμενόμενη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην Επιτροπή Ανάπτυξης του οποίου θα συζητηθεί το θέμα την προσεχή Τετάρτη, μπαίνει σε τελική φάση η διαδικασία  για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυσή του.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο θα εγκατασταθεί στην περιοχή της Πετριάς του Δήμου Σκύδρας η οποία έχει δεσμευτεί για το σκοπό αυτό και έχει περιέλθει στην ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Θα αποτελέσει ένα καινοτόμο εγχείρημα και θα απευθύνεται -μέσω των διοικητικών και τεχνικών λειτουργιών του- σε νέες, καινοτόμες και βιώσιμες επιχειρήσεις, κυρίως του αγροτοδιατροφικού τομέα, με εξαγωγικό προσανατολισμό και ολοκληρωμένη - καθετοποιημένη οργάνωση παραγωγής, συμβάλλοντας έτσι τα μέγιστα στην τοπική οικονομία, την απασχόληση και την ανάπτυξη της περιοχής.

Έμφαση θα δοθεί επίσης στη μείωση του κόστους παραγωγής με μείωση του κόστους ενέργειας (Φ/Β, βιομάζα κ.λπ.), στη δυνατότητα φιλοξενίας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για επιχειρήσεις και εξαγωγικό εμπόριο και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργειών.

Να σημειωθεί ότι το Επιχειρηματικό Πάρκο είναι ενεργειακά αυτόνομο, καθώς έχει εγκατασταθεί εντός αυτού φωτοβολταϊκό πάρκο.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της επένδυσης για την κατασκευή των έργων υποδομής είναι  12,5 εκ. € και αφορά στην κατασκευή έργων υποδομής σε έκταση 1.830 στρεμμάτων.

Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του επιχειρηματικού πάρκου (με την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3982/2011) έχει ως εξής: Υποχρέωση ολοκλήρωσης όλων των έργων υποδομής εντός προθεσμίας 3 ετών από την έγκριση της Πράξης Εφαρμογής, η οποία γίνεται σε συνέχεια του Ρυμοτομικού Σχεδίου, το οποίο, με τη σειρά του, έπεται της Απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Το έργο ξεκίνησε ουσιαστικά το 2016, κατά τη θητεία της κ. Τζάκρη ως Υφυπουργού Ανάπτυξης αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας, όταν υποβλήθηκε από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. στην αρμόδια Δ/νση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στις 17.3.2016 η αίτηση υπαγωγής (αδειοδότησης) του πάρκου στις διατάξεις του Ν. 3982/2011.

Στις 10.3.2016 υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης φάκελος Μελέτης Οριοθέτησης Ρέματος που διασχίζει το Επιχειρηματικό Πάρκο (ως προαπαιτούμενο και για την έγκριση του Ρυμοτομικού Σχεδίου).

Στις 16.6.2016 πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη των αρμόδιων Δ/νσεων ΥΠ.ΑΝ. & ΥΠ.ΕΝ. (με συμμετοχή της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ), όπου υποδείχθηκαν τροποποιήσεις και προσθήκες σε μεγάλο μέρος των υποβληθεισών μελετών, καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις εγκρίσεων - γνωμοδοτήσεων συναρμόδιων υπηρεσιών Υπουργείων & Ο.Τ.Α.

Στις 15.3.2017 συνεκλήθη νέα κοινή σύσκεψη στελεχών των αρμόδιων Δ/νσεων  ΥΠ.ΑΝ. & ΥΠ.ΕΝ. (με συμμετοχή της ΕΤΒΑ), μετά την υποβολή αναθεωρημένων και συμπληρωματικών μελετών σύμφωνα με τις παραπάνω υποδείξεις.

Στις 6.4.2017 συντάχθηκε Κοινό Πρακτικό των συναρμόδιων Υπουργείων στο οποίο ζητήθηκαν: τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου, οριστική βεβαίωση Εφορείας Αρχαιοτήτων, πλήρης θεσμική τεκμηρίωση όρων, δεσμεύσεων & κανονισμών σε σχέση με τη διέλευση του αγωγού ΤΑΡ σε τμήμα εντός των ορίων του Ε.Π. Πέλλας (Πετριάς) και πρόσθετες συμπληρώσεις & διορθώσεις αναφορικά με τα υποβληθέντα στοιχεία. 

Τον Απρίλιο 2017 συντάχθηκε εσωτερικά, στην τότε Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Επενδύσεων, Σχέδιο προσέλκυσης επιχειρήσεων.

Στις 25.8.2017 υποβλήθηκαν από την ΕΤΒΑ όλα τα συμπληρωματικά - τροποποιητικά στοιχεία φακέλου υπαγωγής, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο προηγούμενο Κοινό Πρακτικό.

Στο τεύχος του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της ΕΤΒΑ (Δεκέμβριος 2017), περιλαμβάνονται τα στοιχεία που απορρέουν από χρηματοοικονομικό μοντέλο αναφορικά με το ζήτημα του Επιχειρηματικού Πάρκου Πέλλας (Πετριάς).

Στις 15.2.2018 πραγματοποιήθηκε νέα κοινή σύσκεψη των αρμόδιων Δ/νσεων  ΥΠ.ΑΝ. & ΥΠ.ΕΝ. (με συμμετοχή της ΕΤΒΑ).

Στις 14.3.2018 και σε συνέχεια της από 15.2.2018 κοινής σύσκεψης, συντάχθηκε Κοινό Πρακτικό των συναρμόδιων Υπουργείων στο οποίο ζητήθηκε η αναθεώρηση όλων των μελετών, πινάκων & υπολογισμών ως προς νέες προσδιορισθείσες δεσμεύσεις (δόμησης κ.λπ.) σε σχέση με την όδευση του αγωγού ΤΑΡ.

Στις 10.7.2018 υποβλήθηκαν από την ΕΤΒΑ όλα τα συμπληρωματικά - τροποποιητικά στοιχεία του φακέλου υπαγωγής.

Στις 1.11.2018 πραγματοποιήθηκε νέα κοινή σύσκεψη των αρμόδιων Δ/νσεων ΥΠ.ΑΝ. & ΥΠ.ΕΝ. με συμμετοχή της ΕΤΒΑ. 

Στις 11.1.2019 και σε συνέχεια της από 1.11.2018 κοινής σύσκεψης, συντάχθηκε Κοινό Πρακτικό των συναρμόδιων Υπουργείων στο οποίο ζητήθηκαν επιπλέον: εκπόνηση μελέτης & προϋπολογισμού κτιρίου διοίκησης Ε.Π., τεκμηρίωση του τρόπου κάλυψης του απαιτούμενου μετοχικού κεφαλαίου για ανάπτυξη του Ε.Π. και η συμπλήρωση - αναθεώρηση  άρθρων του κανονισμού λειτουργίας του Ε.Π., τα οποία και υποβλήθηκαν στις 22.4.2019.

Επίσης, σε επίσκεψη της κ. Τζάκρη και μικτού κλιμακίου αποτελούμενο από στελέχη της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και του ΟΣΕ στην περιοχή το 2016, κατά τη διάρκεια της θητείας της ως Υφυπουργός Βιομηχανίας, δρομολογήθηκε η σύνδεση του Επιχειρηματικού Πάρκου της Πετριάς με την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή.

Η κ. Τζάκρη, η οποία από την πρώτη στιγμή της θητείας της στο Υπουργείο Ανάπτυξης ως Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ έθεσε τις βάσεις και εργάστηκε συστηματικά για τη δημιουργία του Επιχειρηματικού αυτού Πάρκου στην περιοχή της Πετριάς Σκύδρας, ως μοχλού για την ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας, δήλωσε ότι: «Μετά από τέσσερα χρόνια καθυστέρηση και υπό το κράτος του πανικού της επόμενης εκλογικής συντριβής του, ο κ. Μητσοτάκης, που κράτησε στο περιθώριο την πολύπαθη Πέλλα σε όλη τη θητεία του, θυμήθηκε την ανάγκη δημιουργίας επιχειρηματικού πάρκου στην Πετριά. Ούτε και θέλει ούτε και πρόκειται να είναι αυτός που θα το υλοποιήσει. Η κυβέρνηση που θα υλοποιήσει αυτό το μεγαλόπνοο έργο θα έχει πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και κινητήριο μοχλό αυτούς που πραγματικά εργάστηκαν για τη μελέτη και ωρίμανσή του. Η πολιτική αλλαγή θα σημάνει και την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Πέλλας μας».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365