Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023

Όλες οι αλλαγές στα δικαιώματα των εργαζομένων, τι θα ισχύει για πρόσληψη, απόλυση και παράλληλη απασχόληση

Διαβάστε Παρακάτω

Αλλάζει η ημερομηνία πρόσληψης σε όσους εργάζονται δοκιμαστικά. Τι θα ισχύει για την αποζημίωση απόλυσης. Μέσω ψηφιακής πλατφόρμας η εύρεση εργασίας.

Σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας φέρνει το σχέδιο νόμου του Υπουργού Εργασίας Άδωνι Γεωργιάδη που θα τεθεί σε διαβούλευση μέσα στην εβδομάδα, ίσως και σήμερα. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η μείωση του χρόνου της δοκιμαστικής περιόδου η οποία αυτόματα οδηγεί στην διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.


Για πρώτη φορά σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής περιόδου που θα είναι πια 6 μήνες θα αποτελεί και την ημερομηνία πρόσληψης του εργαζομένου εφόσον γίνει πρόσληψη μετά το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος εργαζόμενος για παράδειγμα ξεκινήσει την δοκιμαστική περίοδο 1η Νοεμβρίου 2023 και τέλος Απριλίου 2024 που λήγει η δοκιμαστική περίοδος αποφασίσει να τον κρατήσει στην εργασία του τότε η ημερομηνία πρόσληψης θα είναι η 1η Νοεμβρίου 2023 και έτσι τα εργασιακά δικαιώματα, όπως άδειες, επιδόματα, δώρα «τρέχουν» από τότε. Έτσι εάν ο εργοδότης μετά το πέρας των έξι μηνών αποφασίσει να προσλάβει τον εργαζόμενο, τότε λαμβάνεται ως ημερομηνία πρόσληψης η αρχική ημερομηνία έλευσης στην επιχείρηση και πλέον ο εργαζόμενος έχει τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους για παράδειγμα ημέρες αδείας, αποζημίωση απόλυσης κτλ.


Παράλληλα με την μείωση της δοκιμαστικής περιόδου σύμφωνα με τους νομικούς μειώνεται και ο χρόνος που ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση απόλυσης. Συγκεκριμένα σήμερα που η δοκιμαστική περίοδος είναι 12 μήνες ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση το χρονικό διάστημα μέρα τους 12 μήνες. Με το νέο καθεστώς η δοκιμαστική περίοδος θα μειωθεί στους 6 μήνες και ο εργαζόμενος θα δικαιούται αποζημίωση μετά τους 6 μήνες.


Στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2019/1152 και την απλοποίηση των διαδικασιών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και Ενίσχυση του θεσμού της Κάρτας Εργασίας - Ρυθμίσεις για την οργανική διάρθρωση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας προβλέπει παράλληλα την επιβολή προστίμου των 10.500 ευρώ, όχι μόνο για την αδήλωτη απασχόληση, αλλά και για την υποδηλωμένη.


Πλατφόρμα για την εύρεση εργασίας

Αναλυτικότερα, για πρώτη φορά δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» όπου νέοι επιστήμονες – εργαζόμενοι εντός και εκτός Ελλάδας θα μπορούν να αναζητήσουν εργασία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης, ενώ παράλληλα μειώνεται στους 6 μήνες η 12μηνη δοκιμαστική περίοδος.


Η διάταξη του νομοσχεδίου για την δημιουργία μηχανισμού εξεύρεσης εργασίας αναφέρει: «Θεσπίζεται η δημιουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ανάπτυξη μηχανισμού διασύνδεσης επιστημόνων – εργαζομένων, οι οποίοι διαμένουν εντός και εκτός Ελλάδος, με θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης που ζητούνται από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο ψηφιακό εργαλείο θα διασυνδέεται και θα διαλειτουργεί με τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών για την Αγορά Εργασίας, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, την ΑΑΔΕ, τον Ευρωπαϊκό κατάλογο ESCO, καθώς και με οποιονδήποτε άλλο φορέα κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ψηφιακής Πλατφόρμας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζεται το περιεχόμενο, η δομή, η διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας, ο τρόπος επιλογής των επαγγελμάτων και δεξιοτήτων που θα συμπεριληφθούν στην πλατφόρμα καθώς και κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια».


Παράλληλα, μέσω του νομοσχεδίου, ο υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης προχωράει στην κατάργηση της ανάρτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μιας σειράς εντύπων για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να εφαρμόσουν ταχύτερα την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου περιορίζουν τη γραφειοκρατία για την εφαρμογή της κάρτας εργασίας σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 20 εργαζόμενους, η πλειοψηφία των οποίων δεν διαθέτει καν τμήμα λογιστηρίου. Με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτεται η υποχρέωσή τους να δηλώνουν αυθημερόν τις όποιες εργασιακές μεταβολές στην ΕΡΓΑΝΗ και δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση ελέγχου. Μεταξύ των εντύπων που θα καταργηθούν περιλαμβάνεται και αυτό της προαναγγελίας των υπερωριών.


Στόχος είναι η αποφυγή της γραφειοκρατίας, δεδομένου ότι μέσω της ψηφιακής κάρτας το πραγματικό ωράριο των μισθωτών θα απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα «Εργάνη». Η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου ή μεγέθους. Συγκεκριμένα η διάταξη προβλέπει ότι: «Οι εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας, κάνοντας χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, για τους εργαζομένους τους με εξαρτημένη εργασία, δύνανται να μην καταχωρούν τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας καθώς και την υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους. Όταν διαπιστώνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτή να ταυτοποιείται από την σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, επιβάλλεται, στον εργοδότη, πρόστιμο δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ ανά εργαζόμενο».


Ακόμη με την ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας κατοχυρώνεται, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτου μορφής της σχέσης εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με ευέλικτη απασχόληση, για έγκαιρη γραπτή ενημέρωση σχετικά με τα ουσιώδη στοιχεία της σχέσης εργασίας τους, το δικαίωμα για εγγυημένες αμειβόμενες ώρες εργασίας, η δυνατότητα παράλληλης απασχόλησης και δωρεάν κατάρτισής τους, ενώ προβλέπει μέτρα που αποτρέπουν την κατάχρηση της εργασίας με συμβάσεις μηδενικών ωρών απασχόλησης, όπου εφαρμόζονται.


Παράλληλη απασχόληση

Στο Σχέδιο Νόμου που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ρητώς διευκρινίζεται η δυνατότητα της εργασίας σε πολλαπλούς εργοδότες, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε καμία όμως περίπτωση δεν σταματά να εφαρμόζεται το ΠΔ88/1999 περί των ελαχίστων περιόδων ανάπαυσης που αποτελεί υπερεθνικό δίκαιο και όπου εκεί ορίζεται ρητώς ότι για κάθε περίοδο 24 ωρών η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 11 συνεχών ωρών, το οποίο συνεχίζει να ισχύει για κάθε εργοδότη στον οποίο εργάζεται ο εργαζόμενος. 


Σύμφωνα με την οδηγία ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα παράλληλης απασχόλησης εκτός του ωραρίου εργασίας του, σύμφωνα με την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και της ευελιξίας της εργασίας. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο εργοδότης δεν πρόκειται να απαγορεύσει σε εργαζόμενο να αναλάβει εργασία σε άλλους εργοδότες, εκτός του ωραρίου εργασίας που καθορίζεται με τον εν λόγω εργοδότη, ή να επιφυλάξει δυσμενή μεταχείριση σε εργαζόμενο για τον λόγο αυτό. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν προϋποθέσεις για τη χρήση των περιορισμών περί ασυμβίβαστου από εργοδότες για αντικειμενικούς λόγους, όπως η υγεία και η ασφάλεια, η προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου, η ακεραιότητα του δημοσίου τομέα ή η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia365